Get Adobe Flash player
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก   โทร.  0-5525-9003

  +  แนะแนว 101
  +  ห้องการเงิน 102
  +  สำนักงานกองทุน 103
  +  สหกรณ์ร้านค้า 104
  +  ธุรการ 105
  +  ห้องวิทยุชุมชน 106
  +  ฝ่ายบุคคล 107
  +  งานพัสดุ, จัดซื้อ, เลขาผู้จัดการ 109
  +  ห้องสมุด 116
  +  สาขาช่างยนต์ 117
  +  ห้องวิชาการ 121
  +  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 124
  +  ป้อม รปภ. 125
  +  ซ่องบำรุงไฟฟ้า 128
  +  โรงพิมพ์ 130