ติดตามข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
สอบถามปัญหาข้อสงสัย  ติชม ได้ที่  
http://www.facebook.com/pltech.net

 

comments