การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่  26  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ
ปีการศึกษา  2555    ระหว่างวันที่  7-9  กุมภาพันธ์  2556    ณ  จังหวัดเชียงราย 

ืnorthskill55


สรุปผลการแข่งขันประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                   สรุปผลการแข่งขันประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

comments