นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับข่าวสาร ตารางเรียน ผลการเรียน จากทางวิทยาลัยฯ 
คลิกที่นี่   (ระบบ AIS และ 12call)

comments